Co je eduScrum?

EduScrum je vzdělávací metoda založena na Scrumu. Je vhodná pro všechny druhy vzdělávání. Lze jej využívat na základních školách, středních školách a učilištích, univerzitách, zkrátka ve všech vzdělávacích sférách. EduScrum je framework, díky kterému mohou studenti efektivně a zároveň kreativně dosahovat učebních cílů a též osobnostního růstu na nejvyšší možné úrovni. EduScrum je procesně nenáročný, snadno pochopitelný a těžce ovladatelný, protože týmy studentů se řídí samy. Studenti plánují a vymezují své vlastní aktivity a zároveň sledují a ovládají vlastní pokrok. Učitel určuje obsah, koučuje a uděluje rady.

Od učitelem řízeného vzdělávání ke vzdělávání řízeném a organizovaném žáky.

Učitel rozhoduje o tom Proč a Co, žáci rozhodují o tom Jak. S eduScrumem studenti přebírají odpovědnost za vzdělávací proces, což podporuje přirozenou vnitřní motivaci, zábavu během práce, ale i osobní růst a lepší výsledky.

Scrum

Scrum je detailně zpracovaná metoda konstruovaná tak, aby mohli lidé pracovat společně v příjemném duchu. Scrum byl původně vyvinut pro IT svět jako odpověď pro značně nekontrolovatelné a komplexní IT projekty, kde se podmínky neustále mění a lidé se jim musí rychle přizpůsobit. Ve světě IT je tento způsob práce na výsluní: čím dál tím víc velkých a významných společností začíná používat Scrum. A není to jen IT odvětví, jsou to i další sféry. Protože díky tomu lidé pracují rychleji, zábavněji a s lepšími výsledky.

“Nejdůležitějšími hodnotami eduScrum jsou důvěra a odpovědnost.”

eduScrum

EduScrum využívá tzv. obřady, role a nástroje Scrumu. “Scrum board”, neboli tabule Scrumu, poskytuje studentům strukturu a přehlednost během práce v týmu, díky čemuž je práce transparentní.  Každé vyučování je uvedeno tzv. “Stand up”, aby bylo zřejmé, kde se tým pracovně nachází a na čem dalším budou pracovat. Dalším z obřadů je “Retrospective”, který pomáhá studentům nepřetržitě zlepšovat svou taktiku.

Pedagogická hodnota

Klíčovými elementy eduScrumu jsou: efektivní a účinné učení, učení, jak lépe spolupracovat, učení se o sobě samém, učení, jak být spolukreativní.  Týmy jsou zde tvořeny na základě různých kvalit, což zaručuje další z obřadů. To je zároveň i největší rozdíl mezi eduScrumem a Scrumem.

Výhody

Výhody eduScrumu jsou velmi podobné těm, které přináší Scrum. Tento efektivní způsob práce přináší potěšení a odpovědnost. Práce je dokončena rychleji a s lepšími výsledky. Kromě toho studenti prochází pozitivním osobním vývojem.