Training a workshop jsou akreditovány ministerstvem školství. (MŠMT-16831/2019-1-593)

Workshop

K tomu, abyste pocítili eduScrum na vlastní kůži, nabízíme tříhodinový workshop. Během tohoto workshopu si aktivně zažijete některé části eduScrumu. Tento orientační workshop Vám pomůže rozhodnout, zda je eduScrum to pravé pro Vás. Workshop probíhá v angličtině. V případě potřeby lze workshop tlumočit (2000 Kč) nebo si mohou účastníci sjednat vlastní překlad. Cena workshopu bez tlumočení je 8.000 Kč (včetně nákladů na dopravu a včetně daně) s maximálním počtem třiceti účastníků. Workshop lze přizpůsobit dalším požadavkům.

Dvoudenní training

EduScrum training probíhá ve dvou dnech (9:00 – 17:00). Během těchto dní doslova ucítíte a zažijete všechny aspekty eduScrumu a po jeho absolvování budete připraveni začít metodu aktivně používat. Training je aktivní a je tvořen vyrovnaným mixem teorie a praxe. Každý účastník již odejde s vlastním projektem. Trénink probíhá v angličtině, v případě potřeby jej lze tlumočit (bez dalších nákladů).

Po absolvování první části tréninku se doporučuje absolvovat druhou část s určitou časovou prodlevou kvůli vlastní zkušenosti. Zároveň je ale možné absolvovat trénink ve dvou po sobě jdoucích dnech.

Cena je 40.000 Kč (včetně nákladů na dopravu) s maximálním počtem deseti účastníků. V případě většího počtu účastníků je potřeba tuto věc předem konzultovat.

Jelikož věříme v neustálé zlepšování a posouvání se vpřed skrze spolupráci a zpětnou vazbu, poskytujeme učitelům možnost konzultací i nadále po absolvování kurzu a to bez dalších nákladů.