Mark Postema

Mým cílem je vytvářet takové vzdělávací prostředí, které je převážně řízeno žáky, nikoliv učitelem. Prostředí, které umožňuje našim učitelům pracovat společně, neboť právě spolupráce jim pomáhá více se zaměřit na své silné dovednosti a kompetence namísto snahy zvládat všechny dovednosti průměrně. Prostředí, ve kterém je důraz kladen na osobní rozvoj spíše než na známky. Prostředí, které nám umožňuje být tím, kým jsme a proces učení tak vychází z naší vlastní zvědavosti. Prostředí, které je otevřeno pro širší komunitu a podporuje ji tak, aby byla aktivní součástí vzdělávání.

Jsem kvalifikovaný trenér eduScrum a jsem zodpovědný za eduScrum v České republice. Pracuji na Základní škole v Trutnově jako učitel angličtiny a fyziky a na soukromé jazykové škole. Zároveň úzce spolupracuji se Začít spolu na několika různých projektech. Pocházím z Nizozemska, ale od roku 2017 jsem se přestěhoval do České republiky.

Kontakt:
mcpostema@gmail.com
LinkedIn

 

 

Jana Schierlová

Jana Schierlová, projektová manažerkaPracuji jako učitelka cizích jazyků na základní škole v Trutnově, kde zároveň působím jako metodička programu Začít spolu. Realizaci programu Začít spolu se věnuji také jako externí spolupracovnice neziskové organizace Step by Step ČR, která program v České Republice zaštiťuje.

Při hledání cest, jak navázat na program Začít spolu (který je určený pro první stupeň základních škol a pro předškolní vzdělávání) na druhém stupni ZŠ, jsem se seznámila s metodou eduScrum.

Kontakt:
jana.schierlova@sbscr.cz

 

 

International

EduScrum bylo založeno v Nizozemsku Willy Wijnandsem, odkud se rychle šíří po celém světě. Průvodce eduScrum byl přeložen již do více než 18 jazyků a aktivně se využívá v zemích jako je Nizozemsko, Německo, Mexiko, USA, Polsko, Slovensko, Španělsko, Francie, Japonsko, Švédsko a mnoho dalších.

Pro více informací o eduScrum ve světě navštivte www.eduscrum.nl/en

 

 

Přátelé eduScrum