Co to je eduScrum?
EduScrum je aktivní vzdělávací proces, který vede žáky ke spolupráci a umožňuje jim učit se nezávisle na učiteli. Učitel určuje obsah a ukazuje žákům cíle, kterých by měli dosáhnout, provádí procesem vzdělávání a poskytuje jim podporu a zpětnou vazbu. Žáci sami volí způsob, jak cíle dosáhnout, plánují vlastní aktivity a mapují svůj pokrok. Pracují v týmech, které jsou sestaveny na základě dovedností jednotlivých členů skupiny. Reflexe je důležitou součástí eduScrum. Žáci, kteří se učí metodou eduScrum, jsou vedeni k větší samostatnosti, zodpovědnosti za svou práci, dosahují většího pokroku v učení.

Proč trénink v zahraničí?
Zveme vás na týdenní zahraniční stáž do Varšavy. Program stáže nabízí trénink eduScrum v kombinaci se sdílením dobré praxe zahraničních kolegů, kteří mají s metodou dlouholeté zkušenosti. Spolupracovat budeme také se studenty, kteří metodu dobře znají.
Budeme pracovat v malé skupině lidí v inspirativním prostředí a nahlédneme pod pokličku vzdělávání našich sousedů. To nám může otevřít oči. A hlavně je to zábava!

Kdy?
Stáž se bude konat 16. 1. – 22. 1. 2022 od neděle do soboty

Jak bude stáž probíhat?
Program stáže bude kombinací návštěv tříd eduScrum a následného semináře. Všechny aktivity povedou k porozumění a tréninku metody eduScrum. Ve třídě budeme pozorovat s konkrétní zakázkou a jasným cílem. Bude čas i možnost povídat si s učiteli a studenty o jejich práci a přístupu k učení. V průběhu stáže budeme hledat odpovědi na otázky, proč metodu použít a jak s ní pracovat. Během tohoto týdne si každý účastník stáže připraví svůj projekt, který může využít ve vlastní praxi. Na konci týdne obdržíte oficiální certifikát akreditovaný Ministerstvem školství ČR.
Doufáme, že součástí „balíčku“ budou i pěkné vzpomínky na příjemně strávený týden. V plánu máme i poznávání Varšavy a jejího okolí.

Kde?
Stáž proběhne v Polsku na dvou varšavských školách. Seznámíme se s prací studentů ve věku od 10 do 16 let. Vybrali jsme Polsko, protože ve Varšavě je několik škol s dlouholetou zkušeností výuky pomocí eduScrum. Polsko začalo s eduScrum několik let před Českou republikou, v mnohém nám mohou být inspirací pro naši praxi.

Kdo stáž povede?
Stáž budou zajišťovat Mark Postema a Jana Schierlová. Během školení se také setkáte s polskými trenérkami eduScrum.

Mark Postema je licencovaným školitelem eduScrum a odpovídá za eduScrum v České republice. Většinu času pracuje na základní škole v Trutnově, kde ve svých hodinách používá eduScrum. Kromě toho školí učitele po celé zemi.

Jana Schierlová vyučuje na základní škole v Trutnově a metodu eduScrum využívá ve spolupráci s Markem ve svých hodinách anglického jazyka. Na škole působí jako metodička programu Začít spolu. Pracuje také jako projektová manažerka pro Step by Step ČR.

Jaká je cena?
Celková cena za týdenní stáž: 38 800 Kč
Lze plně hradit z finančních prostředků OP VVV Šablony III


Cena zahrnuje: cestovní náklady, ubytování se snídaní, obědy, večeře, certifikovaný vzdělávací program pro učitele eduScrum, doprovodný program, autobusová doprava na místě.


Kontakt: Jana Schierlová
+420731478031
jana.schrierlova@sbscr.cz